Nagroda Sejmiku Wojewódzkiego

Mieliśmy zaszczyt odebrać nagrodę podczas Gali wręczania nagród Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury. Jest to nowe prestiżowe wyróżnienie – za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechnianie i ochronę dóbr kultury.

DZIEKUJEMY , że został doceniony nasz wkład w promowaniu wyjątkowości regionu woj. łódzkiego. Będziemy starali się jeszcze owocniej dynamizować naszą pracę i przedsięwzięcia kulturalne.

To wyróżnienie jest dla nas niesamowitą motywacją do dalszego działania, aby przez piękno i moc muzyki, ukazywać niezwykłość naszego regionu. -> m.ł.