Podsumowanie roku 2016

Dziś mieliśmy okazję uczestniczyć w Sesji Rady Gminy Gorzkowice. Był to dla nas czas podsumowania mijającego roku.

Serdecznie dziękujemy za otrzymane gratulacje. Pragniemy zapewnić, że słowa uznania , które dziś usłyszeliśmy na pewno zaowocują w przyszłości. Serdecznie dziękujemy Gospodarzowi Gminy Gorzkowice – Panu Alojzemu Włodarczykowi, za nieustające wsparcie, dzięki któremu możemy sie coraz lepiej realizować i rozwijać. Podziękowania i pozdrowienia kierujemy do wszystkich obecnych dziś na posiedzeniu sesji. -> m.ł.