Kapłański jubileusz ks. Prałata Kazimierza Troczyńskiego

Dziś uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej z okazji jubileuszu 60 – lecia święceń kapłański ks. Prałata Kazimierza Troczyńskiego.

Ksiądz jubilat pełnił funkcję proboszcza w naszym parafialnym Kościele w latach 1978-1991.
Dziękując za dar posługi kapłańskiej – raz jeszcze życzymy ks. Prałatowi – Bożego Błogosławieństwa, samych słonecznych dni i kolejnych tak pięknych jubileuszy. 

->m.ł.